Volby do Akademického senátu MENDELU

Funkční období stávajícího Akademického senátu MENDELU končí 31. 1. 2020. Předseda AS MENDELU dne 5. 11. 2019 vyhlásil volby do senátu na funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.

Vyhlášení voleb

Organizace a průběh voleb se řídí Volebním řádem Akademického senátu MENDELU.

Výsledky volebního kola voleb

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Okrsek akademických pracovníků AF MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 18:36:38
Okrsek akademických pracovníků FRRMS MENDELU 11.12.2019 11.12.2019 15:36:52
Okrsek akademických pracovníků ICV MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 19:50:14
Okrsek akademických pracovníků LDF MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 19:14:57
Okrsek akademických pracovníků PEF MENDELU 11.12.2019 11.12.2019 15:20:20
Okrsek akademických pracovníků ZF MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 20:23:01
Okrsek studentů AF MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 19:04:29
Okrsek studentů FRRMS MENDELU 11.12.2019 11.12.2019 15:37:12
Okrsek studentů ICV MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 19:50:49
Okrsek studentů LDF MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 19:18:12
Okrsek studentů PEF MENDELU 11.12.2019 11.12.2019 15:20:34
Okrsek studentů ZF MENDELU 13.12.2019 13.12.2019 20:23:24
Oprava – počet členů okrsku AP PEF 12.12.2019 12.12.2019 21:18:13

Kandidátní listiny

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Okrsek akademických pracovníků AF MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:53:47
Okrsek akademických pracovníků FRRMS MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:54:47
Okrsek akademických pracovníků ICV MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:55:32
Okrsek akademických pracovníků LDF MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:55:59
Okrsek akademických pracovníků PEF MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:56:43
Okrsek akademických pracovníků ZF MENDELU 5.12.2019 5.12.2019 17:48:08
Okrsek studentů AF MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:57:15
Okrsek studentů FRRMS MENDELU 5.12.2019 5.12.2019 17:48:49
Okrsek studentů ICV MENDELU 6.12.2019 6.12.2019 11:27:20
Okrsek studentů LDF MENDELU 6.12.2019 6.12.2019 10:35:27
Okrsek studentů PEF MENDELU 2.12.2019 5.12.2019 17:57:47
Okrsek studentů ZF MENDELU 5.12.2019 5.12.2019 17:48:31

Výsledky návrhového kola voleb

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Okrsek akademických pracovníků AF MENDELU 29.11.2019 29.11.2019 18:53:52
Okrsek akademických pracovníků FRRMS MENDELU 27.11.2019 27.11.2019 16:46:18
Okrsek akademických pracovníků ICV MENDELU 29.11.2019 29.11.2019 17:49:45
Okrsek akademických pracovníků LDF MENDELU 29.11.2019 29.11.2019 19:25:21
Okrsek akademických pracovníků PEF MENDELU 27.11.2019 27.11.2019 16:20:24
Okrsek akademických pracovníků ZF MENDELU 2.12.2019 2.12.2019 18:33:30
Okrsek studentů AF MENDELU 29.11.2019 29.11.2019 20:01:43
Okrsek studentů FRRMS MENDELU 27.11.2019 27.11.2019 16:44:02
Okrsek studentů ICV MENDELU 29.11.2019 29.11.2019 17:43:50
Okrsek studentů LDF MENDELU 29.11.2019 29.11.2019 19:33:00
Okrsek studentů PEF MENDELU 27.11.2019 27.11.2019 16:20:37
Okrsek studentů ZF MENDELU 2.12.2019 2.12.2019 18:34:32
Oprava – počet členů okrsku AP PEF 12.12.2019 12.12.2019 21:17:58

Rámcové termíny voleb

Návrhové kolo: 25.–29. 11. 2019

Volební kolo: 9.–13. 12. 2019

Konkrétní termíny a místa hlasování v jednotlivých okrscích

Okrsek

Návrhové kolo

Volební kolo

Volební místnost

Akademičtí pracovníci AF

úterý 26. 11. a pátek 29. 11.

10:30–13:30 hod.

úterý 10. 12. a pátek 13. 12.

10:30–13:30 hod.

Zasedací místnost děkanátu AF, budova C, přízemí.

Studenti AF

úterý 26. 11. a pátek 29. 11.

10:30–13:30 hod.

úterý 10. 12. a pátek 13. 12.

10:30–13:30 hod.

Zasedací místnost děkanátu AF, budova C, přízemí.

Akademičtí pracovníci FRRMS

úterý 26. 11. a středa 27. 11.

10:45–13:00 hod.

úterý 10. 12. a středa 11. 12.

10:45–13:00 hod.

Informační centrum FRRMS, budova Z, přízemí, místnost N1020.

Studenti FRRMS

úterý 26. 11. a středa 27. 11.

10:45–13:00 hod.

úterý 10. 12. a středa 11. 12.

10:45–13:00 hod.

Informační centrum FRRMS, budova Z, přízemí, místnost N1020.

Akademičtí pracovníci ICV

čtvrtek 28. 11. a pátek 29. 11.

10:00–13:00 hod.

čtvrtek 12. 12. a pátek 13. 12.

10:00–13:00 hod.

Učebna E03 (v pátek 29. 11. učebna E01), budova E, přízemí.

Studenti ICV

čtvrtek 28. 11. a pátek 29. 11.

10:00–13:00 hod.

čtvrtek 12. 12. a pátek 13. 12.

10:00–13:00 hod.

Učebna E03 (v pátek 29. 11. učebna E01), budova E, přízemí.

Akademičtí pracovníci LDF

úterý 26. 11., čtvrtek 28. 11. a pátek 29. 11.

10:00–13:30 hod.

úterý 10. 12., čtvrtek 12. 12. a pátek 13. 12.

10:00–13:30 hod.

Knihovna Ústavu geologie a pedologie, budova B, 1. patro, místnost N2056.

Studenti LDF

úterý 26. 11., čtvrtek 28. 11. a pátek 29. 11.

10:00–13:30 hod.

úterý 10. 12., čtvrtek 12. 12. a pátek 13. 12.

10:00–13:30 hod.

Knihovna Ústavu geologie a pedologie, budova B, 1. patro, místnost N2056.

Akademičtí pracovníci PEF

pondělí 25. 11. a středa 27. 11.

9:00–13:00 hod.

pondělí 9. 12. a středa 11. 12.

9:00–13:00 hod.

Učebna Q04, budova Q, přízemí.

Studenti PEF

pondělí 25. 11. a středa 27. 11.

10:30–13:30 hod.

pondělí 9. 12. a středa 11. 12.

10:30–13:30 hod.

Učebna Q04, budova Q, přízemí.

Akademičtí pracovníci ZF

Lednice

úterý 26. 11., středa 27. 11. a pátek 29. 11.

10:00–15:00 hod.

úterý 10. 12., středa 11. 12. a pátek 13. 12.

10:00–15:00 hod.

Vestibul hlavní budovy ZF.

Akademičtí pracovníci ZF

Brno

úterý 26. 11. a středa 27. 11.

10:00–15:00 hod.

úterý 10. 12. a středa 11. 12.

10:00–15:00 hod.

Studijní oddělení ZF, budova A, 5. patro.

Studenti ZF

Lednice

úterý 26. 11., středa 27. 11. a pátek 29. 11.

10:00–15:00 hod.

úterý 10. 12., středa 11. 12. a pátek 13. 12.

10:00–15:00 hod.

Vestibul hlavní budovy ZF.

Studenti ZF

Brno

úterý 26. 11. a středa 27. 11.

10:00–15:00 hod.

úterý 10. 12. a středa 11. 12.

10:00–15:00 hod.

Studijní oddělení ZF, budova A, 5. patro.

Informace o způsobu hlasování

Hlasování je tajné, hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti po předložení průkazu ISIC/ITIC (nebo jiného průkazu totožnosti) a po podpisu do seznamu voličů.

Návrhové kolo

Akademický pracovník fakulty navrhuje až 4 kandidáty ze svého okrsku, student fakulty až 2 kandidáty ze svého okrsku.

Akademický pracovník i student Institutu celoživotního vzdělávání navrhuje 1 kandidáta ze svého okrsku.

Na návrhový lístek je třeba především uvést správné jméno a příjmení. Pokud jméno v kombinaci s příjmením jednoznačně identifikuje konkrétní osobu, případné další údaje (tituly, osobní číslo, identifikační číslo z UIS) budou ignorovány. Případné tituly, osobní čísla či identifikační čísla z UIS uvedené na návrhových lístcích volební komise zohlední pouze v případech, kdy jméno a příjmení nebude stačit k jednoznačné identifikaci navrženého kandidáta.

Volební kolo

Akademický pracovník fakulty označí na hlasovacím lístku až 4 kandidáty ze svého okrsku, student fakulty až 2 kandidáty ze svého okrsku.

Akademický pracovník i student Institutu celoživotního vzdělávání označí na hlasovacím lístku 1 kandidáta ze svého okrsku.

 

Seznamy členů volebních okrsků

Osoby uvedené v následujících seznamech se mohou voleb zúčastnit jako voliči a současně jako volené osoby ve svém okrsku.

Seznamy jsou postupně doplňovány tak, jak jsou volební komisi dodávány z jednotlivých okrsků.

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Členové okrsku AP AF MENDELU 19.11.2019 25.11.2019 14:28:46
Členové okrsku AP FRRMS MENDELU 15.11.2019 15.11.2019 14:21:03
Členové okrsku AP ICV MENDELU 19.11.2019 19.11.2019 11:21:49
Členové okrsku AP LDF MENDELU 21.11.2019 25.11.2019 14:25:11
Členové okrsku AP PEF MENDELU 15.11.2019 21.11.2019 19:06:02
Členové okrsku AP ZF MENDELU 14.11.2019 14.11.2019 18:38:20
Členové okrsku studentů AF MENDELU 20.11.2019 20.11.2019 00:51:35
Členové okrsku studentů FRRMS MENDELU 14.11.2019 14.11.2019 19:06:58
Členové okrsku studentů ICV MENDELU 12.11.2019 12.11.2019 22:48:28
Členové okrsku studentů LDF MENDELU 19.11.2019 19.11.2019 11:12:12
Členové okrsku studentů PEF MENDELU 12.11.2019 12.11.2019 22:36:44
Členové okrsku studentů ZF MENDELU 14.11.2019 14.11.2019 18:38:48

Volební komise

Předseda komise

Zastupovaný okrsek

Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

Akademičtí pracovníci PEF

 

Člen komise

Zastupovaný okrsek

Bc. Vladimír Arnošt

Studenti ZF

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Akademičtí pracovníci AF

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Akademičtí pracovníci FRRMS

Bc. Alois Konšel

Studenti LDF

Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Akademičtí pracovníci LDF

Bc. Eliška Matyášová

Studenti FRRMS

Ing. Stanislav Navrátil

Studenti AF

Bc. Jana Pavelková

Studenti PEF

Bc. Lukáš Sýkora

Studenti ICV

Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.

Akademičtí pracovníci ZF

Ing. Martin Zach, Ph.D.

Akademičtí pracovníci ICV