Volby do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně

Funkční období stávajícího Akademického senátu MENDELU končí 31. 1. 2023. Předseda AS MENDELU dne 27. 10. 2022 vyhlásil volby do senátu na funkční období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2026.

Vyhlášení voleb

Organizace a průběh voleb se řídí Volebním řádem Akademického senátu MENDELU.

Hlasování v návrhovém i volebním kole je tajné.

Výsledky voleb v okrscích akademických pracovníků

Výsledky voleb v okrscích akademických pracovníků jsou zveřejněny ZDE.

Výsledky voleb v okrscích studentů

Výsledky voleb v okrscích studentů jsou zveřejněny ZDE.

Kandidátní listiny pro okrsky akademických pracovníků

Kandidátní listiny pro okrsky akademických pracovníků jsou zveřejněny ZDE.

Výsledky návrhového kola v okrscích akademických pracovníků

Výsledky návrhového kola v okrscích akademických pracovníků jsou zveřejněny ZDE.

Kandidátní listiny pro okrsky studentů

Kandidátní listiny pro okrsky studentů jsou zveřejněny ZDE.

Výsledky návrhového kola v okrscích studentů

Výsledky návrhového kola v okrscích studentů jsou zveřejněny ZDE.

POZOR! DŮLEŽITÉ!

Po zahájení návrhového kola voleb bylo zjištěno, že nově pořízený volební modul v UIS, v němž se tyto volby konají, nesprávně přiřazuje akademické pracovníky do volebních okrsků. Hlasování tak bylo umožněno i osobám, které nejsou akademickými pracovníky ve smyslu Zákona o vysokých školách. A naopak některým akademickým pracovníkům nebyla účast ve volbách umožněna. Tento problém se týká všech volebních okrsků akademických pracovníků, netýká se však žádného volebního okrsku studentů. Z tohoto důvodu volební komise dne 22. 11. 2022 rozhodla o zneplatnění návrhového kola voleb, které proběhlo od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022, v okrscích akademických pracovníků všech fakult a ICV. Návrhové kolo v okrscích akademických pracovníků se tak opakovalo v týdnu od 28. 11. a celý harmonogram voleb se v těchto okrscích posunul o týden (viz aktualizovaný harmonogram níže).

Zneplatněné návrhové kolo voleb bohužel nebylo možné v UIS předčasně ukončit. Na návrhové hlasy odevzdané v těchto volbách však nebude brán zřetel.

Harmonogram voleb v okrscích akademických pracovníků

UDÁLOST

TERMÍN

POZNÁMKA

Návrhové kolo Od pondělí 28. 11. 2022 0:00 hod. do neděle 4. 12. 2022 23:59 hod. V elektronické formě prostřednictvím Portálu voliče v UIS.
Zveřejnění výsledků návrhového kola a odeslání žádosti o souhlas s kandidaturou navrženým kandidátům. Pondělí 5. 12. 2022.
Předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů s kandidaturou volební komisi. Do čtvrtka 8. 12. 2022 12:00 hod.
Zveřejnění kandidátní listiny. Čtvrtek 8. 12. 2022.
Volební kolo Od pondělí 12. 12. 2022 0:00 hod. do neděle 18. 12. 2022 23:59 hod. V elektronické formě prostřednictvím Portálu voliče v UIS.
Zveřejnění výsledků voleb. Pondělí 19. 12. 2022

Harmonogram voleb v okrscích studentů

UDÁLOST

TERMÍN

POZNÁMKA

Návrhové kolo Od pondělí 21. 11. 2022 0:00 hod. do neděle 27. 11. 2022 23:59 hod. V elektronické formě prostřednictvím Portálu voliče v UIS.
Zveřejnění výsledků návrhového kola a odeslání žádosti o souhlas s kandidaturou navrženým kandidátům. Pondělí 28. 11. 2022.
Předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů s kandidaturou volební komisi. Do čtvrtka 1. 12. 2022 12:00 hod.
Zveřejnění kandidátní listiny. Čtvrtek 1. 12. 2022.
Volební kolo Od pondělí 5. 12. 2022 0:00 hod. do neděle 11. 12. 2022 23:59 hod. V elektronické formě prostřednictvím Portálu voliče v UIS.
Zveřejnění výsledků voleb. Pondělí 12. 12. 2022

Informace o způsobu hlasování

Návrhové kolo

Akademický pracovník fakulty navrhuje až čtyři kandidáty ze svého okrsku, student fakulty až dva kandidáty ze svého okrsku.

Akademický pracovník i student Institutu celoživotního vzdělávání navrhuje jednoho kandidáta ze svého okrsku.

Hlasování probíhá v Portálu voliče (UIS / Osobní administrativa / eAgenda). Voliči se zobrazí tolik prázdných polí, kolik lze v jeho okrsku navrhnout osob (viz výše). Volič může kandidáty hledat podle jména a/nebo příjmení nebo identifikačního čísla, které lze zjistit např. pomocí Lidé na MENDELU.

Kompletní seznam členů volebního okrsku (tj. osob, které lze navrhnout), se zobrazí po kliknutí na ikonku nad hlasovacím lístkem:

Pokud se v daném okrsku vyskytuje více osob se stejným jménem a příjmením a nelze je rozlišit podle titulů, je třeba správnou osobu vyhledat podle identifikačního čísla.

Po vyplnění elektronického hlasovacího lístku volič klikne na tlačítko Zašifrovat hlasovací lístek (viz obr. níže).
POZOR! Tím ještě není hlasovací lístek odevzdán.

Dojde k zašifrování hlasovacího lístku a zobrazí se digitální podpis hlasovacího lístku (viz obr. níže). Ten je možné si zkopírovat a uložit do textového souboru (např. v editoru Notepad / Poznámkový blok). Pomocí digitálního podpisu si může volič po skončení voleb ověřit, že jeho hlasovací lístek byl započítán (viz níže).

Pro odeslání hlasovacího lístku je třeba kliknout na tlačítko Odevzdat hlasovací lístek.

Volební kolo

Hlasování probíhá v Portálu voliče výběrem ze seznamu kandidátů. Akademický pracovník fakulty označí max. čtyři kandidáty, student fakulty max. dva kandidáty.

Akademický pracovník i student Institutu celoživotního vzdělávání označí max. jednoho kandidáta.

Další postup je shodný jako v případě návrhového kola (tj. zašifrování a odeslání hlasovacího lístku).

Výsledky voleb (návrhové i volební kolo)

Jakmile budou výsledky hlasování zveřejněny, voliči je uvidí opět v Portálu voliče a to pod záložkou Proběhlé volby (ikonka v posledním sloupci tabulky). Volební komise také předá výsledky voleb předsedovi akademického senátu, který je uveřejní na dokumentovém serveru v UIS.

Ověření, že byl hlasovací lístek započítán

Pokud si chce volič po zveřejnění výsledků voleb ověřit, že byl jeho hlasovací lístek započítán, klikne v Portálu voliče na záložku Proběhlé volby. Následně klikne na ikonku Ověřit (předposlední sloupec tabulky) a poté na záložku Seznam hlasů. Zobrazí se digitální podpisy všech započítaných hlasovacích lístků. Pokud si volič před odesláním hlasovacího lístku (viz výše) uložil digitální podpis svého hlasovacího lístku, může jej nyní vyhledat v seznamu (CTRL + F).

Volební komise