Studentská komora akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně


Nejdříve si je třeba položit otázku, co to vlastně senát je?

Akademický senát MENDELU (AS MENDELU) je samosprávný zastupitelský orgán, který je zřízen a upraven vysokoškolským zákonem. Senát schvaluje například vnitřní předpisy univerzity a jejích součástí, schvaluje rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků na MENDELU.

Průběh voleb do akademického senátu, počet senátorů a poměr akademických a studentských zástupců v AS upravují příslušné vnitřní předpisy univerzity. Na naší univerzitě je AS MENDELU 32 členný. Tvoří ho 21 akademických pracovníků a 11 studentů. Každá fakulta má v senátu zastoupení čtyř akademických pracovníků a dva studenty kromě ICV, které má zastoupení jednoho akademického pracovníka a jednoho studenta.

Co je akademický senát už víš, ale co tedy přesně dělá SKAS MENDELU?

Jsme nejvyšším studentským orgánem na univerzitě. Náš celý název je Studentská komora akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně, nebo také známý jako univerzitní, či velký SKAS.

Studentská komora má i svého předsedu, který stojí v jejím čele a také zastává roli místopředsedy senátu. Předseda SKASu má přístup nejen do všech komisí, které senát má, ale i na kolegium rektora, kde se účastní jednání spolu s prorektory a předsedou AS.

Hlavní aktivity, kterým se v rámci naší funkce věnujeme:

  • hájíme názor a zájem studentů MENDELU,
  • spolupracujeme na schvalování rozpočtu a jeho metodiky,
  • podílíme se na volbě rektora / rektorky,
  • přinášíme studentský pohled do pracovních komisí senátu.

Další aktivity SKASu

Pokud se chceš dozvědět více nejenom o nás, ale i o naší univerzitě, přečti si naše SKASOVINY, kde nalezneš mnoho zajímavých informací.


Zástupci SKAS MENDELU za AF MENDELU
Zástupci SKAS MENDELU za LDF MENDELU
Zástupci SKAS MENDELU za PEF MENDELU
Zástupci SKAS MENDELU za ZF MENDELU
Zástupci SKAS MENDELU za FRRMS MENDELU
Zástupci SKAS MENDELU za ICV MENDELU

Sleduj nás na sociálních sítích